kapitulacja

kapitulacja
kapitulacja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. kapitulacjacji {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'poddanie nieprzyjacielowi wszystkich albo części sił zbrojnych, zaniechanie walki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Akt kapitulacji. Ogłosić kapitulację. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'układ pomiędzy dwiema walczącymi stronami ustalający warunki poddania się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podpisać bezwarunkową kapitulację. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rezygnacja, odstąpienie od swoich zamiarów, przyznanie racji przeciwnikowi': {{/stl_7}}{{stl_10}}Skłonić, zmusić kogoś do kapitulacji. <nłac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kapitulacja — ż I, DCMs. kapitulacjacji; lm D. kapitulacjacji (kapitulacjacyj) «poddanie się nieprzyjacielowi, zaprzestanie walki, układ dotyczący warunków poddania się» Warunki kapitulacji. Akt (bezwarunkowej) kapitulacji. Podpisać kapitulację. przen.… …   Słownik języka polskiego

  • капитуляция — начиная с Петра I; см. Смирнов 133. Через польск. kapitulacja из лат. capitulātiō решение по международному праву – от capitulum; см. Христиани 26; Клюге Гётце 283 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • капитуляция — Заимств. в Петровскую эпоху из польск. яз., где kapitulacja < лат. capitulatio «капитуляция, пакт» суф. производного от capitullum «статья закона» …   Этимологический словарь русского языка

  • zgniły — kompromis «ugoda będąca w zasadzie kapitulacją jednej ze stron, która musi sprzeniewierzyć się wyznawanym dotąd zasadom»: Trzeba chodzić na kompromisy, czasami robi się coś wbrew pewnym grupom. Ale nigdy nie należy chodzić na zgniły kompromis. –… …   Słownik frazeologiczny

  • bezwarunkowy — «nie ograniczony żadnymi warunkami; zupełny, całkowity, bezwzględny» Bezwarunkowa kapitulacja. Bezwarunkowe posłuszeństwo. ∆ biol. Odruch bezwarunkowy «reakcja wrodzona występująca automatycznie przy pobudzeniu odpowiednich receptorów (np.… …   Słownik języka polskiego

  • kapitulacyjny — przym. od kapitulacja Akt, układ kapitulacyjny. Rokowania, pertraktacje kapitulacyjne …   Słownik języka polskiego

  • bezwarunkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} odznaczający się brakiem jakichkolwiek warunków, zastrzeżeń; bezwzględny, całkowity, absolutny : {{/stl 7}}{{stl 10}}żądać bezwarunkowego wykonania rozkazu, polecenia. Bezwarunkowa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”